اطلاعیه ها

گزارش عملکرد سالیانه

معافیت های مالیاتی

استفاده از معافیت های مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان و فناور  پارک علم و فن و آوری استان هرمزگان

اعطای تسهیلات

اعطای تسهیلات به شرکت های فناور و دانش بنیان

مالکیت فکری

ثبت اختراع و ایده اشخاص حقیقی و حقوقی

تجاری سازی

حمایت همه جانبه پارک علم و فناوری برای تجاری سازی محصول دانش بنیان

از ایده تا اجرا

مناسب برای شرکت های دانش بنیان و نوپا

قدم به قدم همراه شما هستیم تا ایده های نو و فناور شما رو به محصولی واقعی و تجاری تبدیل کنیم

0
واحدهای فناور مرکز رشد
0
واحدهای پزشکی
0
شرکت های پارکی