بیست و پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران شهریورماه برگزار می شود

فراخوان ها
27 فروردین 1403
پارک علم و فناوری هرمزگان
بیست و پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران شهریورماه برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان