هزینه بررسی پرونده‌های ثبت اختراع 1403 پارک علم و فناوری هرمزگان

اخبار پارک
26 فروردین 1403
پارک علم و فناوری هرمزگان
هزینه بررسی پرونده‌های ثبت اختراع 1403 پارک علم و فناوری هرمزگان

افزایش هزینه بررسی پرونده‌های ثبت اختراع و حق‌الزحمه داوری پرونده‌های اختراع در سال 1403 تصویب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان؛ مطابق مصوبه شورای فناوری پارک علم و فناوری هرمزگان با شماره 1402/3/2343مورخ 1402/12/09، پرونده‌های ثبت اختراع که در سال جاری توسط داور بررسی می‌گردد مشمول افزایش هزینه حق داوری و داوری مجدد می باشند.. در صورت درخواست متقاضی مبنی بر برگزاری جلسه دفاع، پس از پرداخت هزینه از طرف متقاضی،  هماهنگی لازم از طرف دفتر مالکیت فکری انجام می‌گردد.

گفتنی است هزینه داوری ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی 40/000/000ریال معادل چهار میلیون تومان، هزینه داوری ثبت اختراع برای اشخاص حقوقی 60/000/000 ریال معادل شش میلیون تومان و حق الزحمه داوری مجدد طرح نیز 20/000/000 ریال معادل دو میلیون تومان می باشد.

انتهای پیام:/

 

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان