تیزر برگزاری رویداد انتقال تجربه مسیر رشد کارآفرینی

کلیپ و پادکست
07 مهر 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
تیزر برگزاری رویداد انتقال تجربه مسیر رشد کارآفرینی

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان