جلسه ارائه کارگزاران تربیت نیروی انسانی متخصص برگزار شد

اخبار پارک
23 خرداد 1403
پارک علم و فناوری هرمزگان
جلسه ارائه کارگزاران تربیت نیروی انسانی متخصص برگزار شد

جلسه فراخوان پذیرش کارگزار جهت تربیت نیروی انسانی متخصص با حضور4 شرکت متقاضی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری هرمزگان ؛ مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ضمن تاکید بر لزوم تربیت نیروی انسانی متخصص در استان گفت؛ اکوسیستم نوآوری و فناوری نیازمند بکارگیری نیروی انسانی متخصص، کارآمد و جوان است.

این مقام مسئول تصریح کرد: فراخوان پذیرش شرکت یا آموزشگاه در قالب تربیت نیروی انسانی متخصص در اواخر سال گذشته منتشرو4 شرکت در آن نام نویسی کرده بودند.

وی در ادامه گفت: جلسه فراخوان پذیرش کارگزار جهت تربیت نیروی انسانی متخصص با حضور4 شرکت متقاضی برگزار گردید.

صمصام پور بیان داشت: در این جلسه که با حضور داوران، متخصصین حوزه کارآفرینی استان واعضای شورای مرکز رشد برگزارگردید و پذیرش آموزشگاه سام نوآوران و شرکت های ایده جویان خلیج فارس، میداس، پایدار زیست حرا مورد بررسی وتحلیل فنی قرارگرفت و نهایتا با توجه به نظر داوران و بر اساس شاخص های مدنظر برای پذیرش در فراخوان مذکور؛ آموزشگاه سام نوآوران به عنوان منتخب اعضای شورا و داوران جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد پذیرش اولیه قرارگرفت گفتنی است که پذیرش نهایی این شرکت منوط به ارائه برنامه عملیاتی خود برای اجرای فرایند تربیت نیروی انسانی متخصص است که جلسه پذیرش نهایی نیز متعاقبا برگزار خواهد گردید.

انتهای پیام:/

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان