گزارش ویدئویی طرح دستیار فناوری 1402

کلیپ و پادکست
07 مهر 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش ویدئویی طرح دستیار فناوری 1402

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان