تور فناوری مشترک پارک علم و فناوری هرمزگان و آذربایجان شرقی صنایع غرب برگزار می شود

فراخوان ها
21 خرداد 1403
پارک علم و فناوری هرمزگان
تور فناوری مشترک پارک علم و فناوری هرمزگان و آذربایجان شرقی صنایع غرب برگزار می شود

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان