آغاز به کار طرح هم ساز در ازمایشگاه ساخت ایران(فب لب)

فراخوان ها
11 تیر 1403
پارک علم و فناوری هرمزگان
آغاز به کار طرح هم ساز در ازمایشگاه ساخت ایران(فب لب)

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان