جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد

اخبار پارک
24 مرداد 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد

جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور با ‌حضوردکتر علیرضا نصیری رئیس پارک علم و فناوری وسایر اعضا شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان، جلسه شورای مرکز رشد واحد های فناور، با هدف بررسی پذیرش هسته های فناوردرمرکز رشد واحدهای فناور، تعیین تکلیف اعطای تسهیلات به هسته ها و واحدهای مستقردرپارک، تعیین تکلیف خروج هسته های فناور، تبدیل وضعیت واحدهای فناور و پذیرش 3 تیم مسئله محور جهت تامین نیروی انسانی متخصص درمحل سالن کنفرانس واقع درپارک علم و فناوری برگزار گردید.

درابتدای جلسه دکترصادق صمصام پورمدیرمرکز رشد واحدهای فناوراظهار داشت: درهشت ماه گذشته عملکرد مرکز رشد به گونه‌ای است که 8 جلسه جذب فعال، 97 متقاضی پذیرش به مرکز رشد مراجعه کرده که از این بین22 جلسه منتج به پذیرش نهایی هسته های فناور شده است وهمچنین 12 هسته فناور از مرکز رشد خارج شده و 1 واحد فناور خروج موفق را داشته است. همچنین 23 جلسه ارزیابی ونظارت هسته ها و واحدهای فناور، 5 جلسه صدور مجوز فناوری و11 جلسه تبدیل وضعیت هسته های فناور جهت ورود به دوره رشد تشکیل شده است. از اول اسفندماه گذشته تاکنون نیز میزان تسهیلات مصوب به هسته ها و واحدهای فناور به مبلغ 37/600/000/000ریال دربازه زمانی 5 ماهه بوده است.

وی تصریح کرد: درراستای تامین نیروی انسانی متخصص اکوسیستم فناوری ونوآوری؛ پارک علم وفناوری جهت اقدام به پذیرش سه تیم مسئله محور از طریق انتشار فراخوان طرح آموزش وتربیت نیروی انسانی متخصص بحث وتبادل نظر صورت پذیرفت و در جهت آموزش واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری نیز دوره آموزشی OKR برگزارگردید که با استقبال بی نظیر کسب وکارهای نوآورانه و صنایع استان مواجه گردید. همچنین 2 شرکت مستقردرپارک نیز جهت دریافت تسهیلات گرنت رشد از پارک فاوا معرفی شده وموفق به دریافت تسهیلات نامبرده شدند و درخصوص دریافت یارانه تجاری سازی؛ 3 شرکت فناور موفق به انعقاد تفاهم نامه به جهت دریافت یارانه تجاری سازی شدند که ازاین بین2 شرکت موفق به انعقاد قرارداد نهایی گردیدند.

در ادامه جهت مشاهده ودریافت کتابچه گزارش عملکرد هشت ماه مرکز رشد واحدهای فناور در قالب PDF وکلیپ عملکرد به روی لینک زیرمراجعه فرمایید

دانلود گزارش عملکرد شورا

انتهای پیام:/

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان