چشم انداز ،ماموریت و اهداف

اهداف ماموریت و چشم انداز

ایجاد قطب علم و فناوری در منطقه استراتژیک خلیج فارس با تاکید بر قابلیت‌های اقلیمی و اقتصادی منطقه و برقراری تعاملات فناوری با کشور‌های حاشیه خلیج فارس اهداف:

  • کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و خارجی با توجه به موقعیت استراتژیک استان در منطقه و کشور
  • تجاری سازی ایده های دانش محور
  • حمایت از شرکت ها، موسسات و واحدهای فناور و کمک به رشد و شکوفایی آنها
  • ایجاد بستر مناسب برای فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور راه اندازی کسب و کار
  • افزایش مشارکت افراد با ایده های نوین در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  • تامین نیازهای فنی و تخصصی صنایع استان و رونق اقتصاد محلی