معرفی اعضای ستاد

دکتر علیرضا نصیریblank
رییس

دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه اوکلند، نیوزلند

Email:    nassiry_m@yahoo.com

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی برق کنترل دانشگاه تهران از 1375 تا 1380

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران از 1380 تا 1382

دکتری مهندسی برق دانشگاه اوکلند، نیوزلند از 1390 تا 1394

سوابق کاری:

 • مسوول شاخه برق نصب پروژه SPIR  کارخانه نیشکرشعیبیه خوزستان 1380
 • مسوول شاخه برق نصب پروژه PM  کارخانه سیمان داراب 1382
 • عضو هیات علمی و مدیر گروه فنی و مهندسی در پژوهشکده هرمز 1383-1386
 • مسئول سایت پژوهشکده هرمز 1383-1386
 • عضو هیات علمی و مدیر گروه برق و الکترونیک دانشگاه هرمزگان 1386-1389
 • عضو کمیته مرکزی تحقیقات برق منطقه ای استان هرمزگان 1385-1389
 • عضو کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان هرمزگان 1385-1389
 • برگزاری “همایش سراسری خمیر، گذشته حال و چشم انداز آینده” (به عنوان دبیر اجرایی و نظارتی)
 • برگزاری ” همایش جنگل های حرا” (به عنوان دست اندرکار اجرایی)

جوایز:

 • رتبه اول در مقطع دیپلم
 • رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
 • رتبه اول مسابقات علمی در استان هرمزگان در دوره دبیرستان
 • پژوهشگر برتر دانشگاه هرمزگان در سال 1388-1389
 • دریافت بورسیه در مقطع دکتری از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پروژه های تحقیقاتی:

 • مدیر پروژه: بررسی پتانسیلهای صرفه جوئی برق در استان هرمزگان و ارائه راهکار به تفکیک تعرفه و ارانه راهکارهای اجرایی بخصوص در زمینه وسایل سرمایشی (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • همکار پروژه: سیستمهای حذف آلودگی صوتی به روش فعال (مرکز تحقیقات مخابرات )
 • مدیر پروژه: طراحی وساخت قفل الکترونیکی هوشمند (پژوهشکده هرمز)
 • همکار پروژه: عیب یابی موتور های القایی قفس سنجابی با استفاده از جریان استاتور(قرارداد بین دانشگاهی)
 • مدیر پروژه: اندازه گیری و تحلیل وضعیت توان الکتریکی در حوزه شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان (شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان)
 • مدیر پروژه: مطالعه و بررسی مولفه های اصلی بار و اصلاح ضریب بار در شبکه برق هرمزگان (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • مدیر پروژه: مطالعات پله های مصرف برق برای مشترکین خانگی و تجاری در شهرستانهای بندرعلاس، قشم، میناب و بندرلنگه با توجه به شرایط محیطی منطقه (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • مدیر پروژه: مطالعات خازن گذاری در شبکه فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • همکار پروژه: برنامه ریزی تحقیقات 5 ساله شرکت توزیع برق استان هرمزگان (شرکت توزیع برق استان هرمزگان)
 • همکار پروژه: برنامه ریزی تحقیقات 5 ساله شرکت توزیع برق استان هرمزگان (شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان)

 

 مقالات مجلات:

 • “Design of Decoupling Active Noise Control Systems,” Journal of Circuit System and Computer, (JCSC) Vol. 15, No. 2 (April 2006).
 • “Adaptive sliding mode control for a class of MIMO nonlinear systems with uncertainties”, Journal of Franklin Institute, Available online 17 January 2013
 • “robust dynamic output feedback controller design for a class of discrete-time nonlinear systems described by Takagi–Sugeno (T-S) fuzzy models using a non-monotonic Lyapunov approach” , Accepted to be published IET journal of Control theory and Applications
 • “Adaptive 2-Level Quantizer for Networked Control System” , Accepted to be published IEEE Transaction on Control systems technology
 • “Statistical Inverse Problem Approach to Online Secondary Path Modelling in Active Noise Control”, IEEE Transaction on audio speech and language processing, (2015)
 • “robust H state feedback controller design for uncertain Takagi–Sugeno (T-S) fuzzy systems: A non-monotonic Lyapunov approach” , submitted to IEEE Transaction on Cybernetics
 • “robust H output feedback control and filtering design for uncertain Takagi–Sugeno (T-S) fuzzy systems: A non-monotonic Lyapunov approach ”, submitted to IEEE Transaction on Fuzzy systems
 • “Stabilization of Discrete-Time Nonlinear Systems Via A Polynomial Lyapunov Approach ”, Submitted to IEEE Transaction on Fuzzy Systems
 • “Analysis of FXLMS algorithm in mutil0channel Active Noise Control” , submitted to the Journal of the Acoustical Society of America (2015)

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی:

 • “Detection and isolation of mixed eccentricity in three phase induction motor via wavelet packet decomposition”, IEEE International Control Conference, 2004. 5th Asian, Volume 2,  20-23 July 2004 Page(s):1371 – 1376 Vol.2
 • “Overshoot reduction in multi-tone narrow-band ANC systems”, Signal Processing and Information Technology 2003. ISSPIT 2003. Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on14-17 Dec. 2003 Page(s):794 – 797
 • “A new scheme in model-based fault detection in three-phase induction motors” Mechatronics, 2004. ICM ’04. Proceedings of the IEEE International Conference on 3-5 June 2004 Page(s):19 – 24
 • “Wavelet packet decomposition as a proper method for fault detection in three phase induction motor” Mechatronics, 2004. ICM ’04. Proceedings of the IEEE International Conference on 3-5 June 2004 Page(s):13 – 18
 • “Analysis of FX-LMS algorithm using a cost function to avoid nonlinearity’ IEEE International Control Conference, 2004. 5th Asian, Volume 2,  20-23 July 2004 Page(s):1168 – 1172 Vol.2
 • “Design of robust controller for the active noise control systems “, IEEE International Control Conference, 2004. 5th Asian, Volume 2, 20-23 July 2004 Page(s):1162 – 1167 Vol.2
 • “Multi-channel Active Noise Control Algorithm Using Align Matrix” IEEE Conference on Control Application (CCA), in Istanbul, June 2003.
 • “Analysis of out-of-band overshoot in multi-tone narrowband ANC systems “, 11th Annual Conference of Mechanical Engineering, page(s): 477-482,  Iran, Mashad, May 2003.
 • “Fuzzy System for Detection of Eccentricity in Induction Motors” 9th Mechatronics Forum International Conference Sep. 2004, Ankara, Turkey
 • “Estimation of Actuator and Sensor Faults for Nonlinear Systems Using a Descriptor System Approach” The 53rd IEEE Control Systems Society Conference on Decision and Control LA, USA, 2014
 • “Robust Fault Tolerant Control of Nonlinear Systems Based on Takagi-Sugeno Fuzzy Model Considering Sensor Faults ” , IEEE Multi Conference on Systems and Control, Nice, France, 2014
 • “’Fault Tolerant Hinf Fuzzy-Dynamic Output Feedback Control of Nonlinear Systems with Actuator Faults: An LMI approach” ”, IEEEISMA’15, UAE, 2015
 • “’Robust fault estimation of nonlinear systems using SOS approach”, IEEEISMA’15, UAE, 2015

شماره تماس : ۳۱۰۱۷۰۸۱-۰۷۶
محل خدمت : پارک علم و فناوری استان هرمزگان
نام ارگان : پارک علم و فناوری