خلاصه معرفی و تارخچه

blank

پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری استان هرمزگان به منظور ایجاد زیرساخت های مناسب در راستای توسعه علم و فناوری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان استان و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه، در ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ شکل گرفت و فعالیت رسمی خود را از دی ماه همان سال آغاز نمود.

این مرکز با هدف توسعه و ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در منطقه، گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه ها و نیز افزایش توان رقابتی شرکت های مبتنی بر دانش و فناوری، اقدام به جذب و استقرار واحدهای تحقیقاتی مبتنی بر دانش نموده است. با توجه به بافت صنعتی استان و ظرفیت¬های موجود در منطقه، استقرار واحدهای تحقیقاتی نظیر شرکت های مهندسی و خدماتی، دفاتر واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها و نیز سازمان های تحقیقاتی مستقل در این مرکز علاوه بر کمک به ارتقاء سطح مبادلات علمی و فنی بین واحدهای مربوط، امکان بهره برداری حداکثری از ظرفیت های صنایع استان را نیز فراهم می نماید.

با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص منطقه ای، اولویت های اصلی پارک علم و فناوری هرمزگان بر مبنای مزیت های منطقه ای و در راستای توسعه دریامحور تعریف گردیده است.

مأموریت پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناور هرمزگان در نظر دارد با تکیه بر ظرفیت ها و قابلیت های منطقه و بهره گیری از نیروهای متخصص، بستری مناسب جهت رشد و توسعه کسب وکارهای دانش محور فراهم آورد. پارک علم و فناوری هرمزگان با ایجاد ساختارهای حمایتی از نوآوران و مبتکران و ترغیب صنایع بزرگ منطقه به سرمایه گذاری در تولید و تجاری سازی دانش در جهت ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و افزایش توان رقابتی در سطح ملی می کوشد.

چشم انداز پارک علم و فناوری هرمزگان

ایجاد قطب علم و فناوری در منطقه استراتژیک خلیج فارس با تاکید بر قابلیت‌های اقلیمی و اقتصادی منطقه و برقراری تعاملات فناوری با کشور‌های حاشیه خلیج فارس

اهداف:

  • کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و خارجی با توجه به موقعیت استراتژیک استان در منطقه و کشور
  • تجاری سازی ایده های دانش محور
  • حمایت از شرکت ها، موسسات و واحدهای فناور و کمک به رشد و شکوفایی آنها
  • ایجاد بستر مناسب برای فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور راه اندازی کسب و کار
  • افزایش مشارکت افراد با ایده های نوین در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  • تامین نیازهای فنی و تخصصی صنایع استان و رونق اقتصاد محلی

 

blank