مالکیت فکری


دفتر ثبت اخترعات پارک علم و فناوری هرمزگان از سال ۱۳۹۴ به طور رسمی بعنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به موضوع نوآوری اختراعات داخلی در لیست اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد فعالیت خود را آغاز کرده است دفتر مزبور درنظر دارد با ارائه خدمات مشاوره‌ای و انجام برخی پیگیری های عملی در راستای خدمت ‌رسانی به اساتید فرهیخته و نخبگان دانشجویی و پژوهشی گام بردارد.


مالکیت فکری
آموزش

امروزه آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی ها اصلی دستیابی به سرمایه نیروی انسانی و سازگاری با شرایط تغییر، بعنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه سازمان ها بیش ازپیش نمایان شده است.


آموزش

مشاوره


پارک علم و فناوری هرمزگان با عنایت به رسالت و ماموریت خود و با رعایت اصول کاری و حرفه ای فضای حاکم بر شرکت های دانش بینان و در جهت بهبود کسب و کار آنها تلاش می کند در زمینه اصلاح وضع موجود نقش اثربخشی ایفا نمایند به همین منظور مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری در جهت تسهیل گری و بهبود فرایند کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری هرمزگان اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت، بازاریابی، بازرگانی، حقوقی، مالی، مالیاتی، بورس، فرابورس، کار و تامین اجتماعی با استفاده مشاوران متخصص و متعهد نموده است


مشاوره

خدمات تجاری سازی


پارک علم و فناوری هرمزگان جهت تجاری سازی ایده ها و محصولات شرکت های مستقر با شرکت صنعت دانش صنعت جنوب قرارداد برونسپاری منعقد نموده است.


خدمات تجاری سازی
فن بازار

گواهی فناورانه


آیین نامه
فرآیند صدور گواهی فناورانه
گزارش کار

تسهیلات


تسهیلات

استقرار


استقرار

مرکز رشد

خدمات تجاری سازی

خدمات تجاری سازی مرکز رشد

خدمات تجاری سازی
فن بازار

امور موسسات

خدمات تجاری سازی

خدمات تجاری سازی امور موسسات

خدمات تجاری سازی
فن بازار