ردیفنام شرکتنام مدیرعاملحوزه فعالیتدانش بنیانشماره شناسنامه شرکتشماره ثبتزمان پذیرشایمیل شماره تماسآدرس شرکتاتمام قرادادنوع شرکتتاریخ ثبت شرکتدفعات تمدیدعلت عدم همکاری                                        
1سینا آزمای بندرحیدر خوشدل نیتخدمات آزمایشگاهیبله30-9-1397
2افروز شیمی لارکمعصومه آجرلوخدمات آزمایشگاهیبله7-2-1398
3صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارسعلیرضا شیخ جعفری سیستمهای کنترل هوشمند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بر مبنای اینترنت اشیابله30-9-1397
4فناوران زیست سبز دریافاطمه عیدی -یوسف محسنی قلعه قاضی تکثیر ˓کشت و پرورش گیاهان دریایی، تولید آگار، تولید نانو ماسک جلبک خلیج فارس مکمل تغذیه پوستبله25-2-1397
5پویا شیمی بندرعباسامیدعلی پورعلیمردانخدمات آزمایشگاهیبله1-5-1398
6پتروصنعت گامرونسید یحیی واحدیبهبود کیفیت و افزایش خلوص کاتالیست نقرهبله1-3-1396
7زایش سبز طبیعتصغری فلاحیمکمل گیاهی جهت بهبود پارامترهای مردان ناباروربله1-10-1397
8مسن انرژی قشمغلامرضا نعمتیاینترنت اشیابله1-9-1397
9هرمزبرکهبهنام دربانتولید محصولات پلی اتیلنخیر2-4-1395-1-10-98
10دریافرین ایرانیانمهدی پوراحمدیخدمات سیستم کنترل هوشمند، تخلیه و بارگیری اتوماتیک سوپرکارگو و مانیتورینگ تخلیه و بارگیری مخازن دینامیکی کشتی های تجاری( نفتکش) بر پایه نرم افزار SAABبله15-6-1397
11سیاره فناوری اطلاعات برتر قشممجتبی شهابی نژادمشاوره، طراحی، نظارت و اجرای مراکز داده، امنیت شبکه، زیر ساخت شبکهبله1-5-1398
12پیشگام ساخت آیریکحمید سلمانیساخت و تولیدبله1-10-1398
13سنجش دانش صنعت جنوبعبدالحسین توانگریخدمات تجاری سازیبله29-9-1399
14پرتو تابان رهنمونامیر طیاریمخابرات دریاییخیر29-9-1399
15اطمینان محاسب پارسااحمد سلیمان نیاتجاری سازی -خدماتخیر12-4-1400
16کیمیای باغ طبیعتشهلا خانبانیآرایشی بهداشتی طبیعیخیر12-4-1400
17صنایع پالایشی آنامیس پایاامین کریمی و اسکندریتولید مالئیک انیدریدخیر12-7-1400
18کیمیا سنجش خلیج فارسحامد استخریآزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و رنگ های نساجی
خیر12-7-1400
19توسعه کسب و کار هوشمند میراکام پارسمجید میرحسینیپورتال خدمات الکترونیکخیر12-7-1400