دکتر علی فتیرییس
دکتر علی فتی دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک ساخت و تولید است. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک- ساخت و تولید از دانشگاه شیهد رجایی تهران اخذ کرده و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مکانیک- ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک) و مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی مکانیک- ساخت و تولید از دانشگاه تهران گرفته است.
وی همچنین به عنوان مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه هرمزگان و راه اندازی این مرکز برای نخستین بار در استان هرمزگان، انتصاب به سمت ریاست پارک علم و فناوری هرمزگان و راه اندازی این مرکز برای نخستین بار در استان هرمزگان، مدیر پژوهشی نمونه استان هرمزگان در سال ۱۳۸۸، کسب بالاترین امتیاز پایان نامه کارشناسی ارشد در بین ورودی های سال ۱۳۸۵ مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه هرمزگان در سال ۱۳۹۱ و کسب امتیاز عالی در دفاع از رساله دکتری را در کارنامه خود دارد.
وی اجرای ۱۱ پروژه پژوهشی- فناوری با صنایع و سازمان های مختلف را برعهده داشته و تا کنون ۱۰ عنوان مقاله در مجلات داخلی و خارجی در کارنامه خود دارد.
از سوابق اجرایی وی می توان به مواردی از قبیل :
– عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان از مهر ماه۱۳۸۶ تاکنون
– راه اندازی و مدیریت مرکز رشد دانشگاه هرمزگان از بدو تاسیس مهر ماه ۱۳۸۶ تا آبان ماه ۱۳۹۰
– رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان از خرداد ماه ۱۳۹۰ تاکنون
– مسؤل راه اندازی و اخذ مجوز اصولی پارک علم و فناوری استان هرمزگان از شهریور ماه ۱۳۸۸ تاکنون —- مشاور ارشد شهرداری باقر شهر تهران در پروژه چند منظوره استخر، سونا و آمفی تئاتر از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵
– مشاور شرکت جناح دشت بندر در زمینه ساخت ماشین آلات راهسازی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵
– عضو کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان هرمزگان، عضو کار گروه علمی هفته پژوهش استان هرمزگان اشاره نمود .
شماره تماس : ۳۱۰۱۷۰۸۱-۰۷۶
محل خدمت : پارک علم و فناوری استان هرمزگان
نام ارگان : پارک علم و فناوری