فراخوان جذب ایده ها و محصولات فناورانه در زمینه مواد و تجهیزات پزشکی

در راستای حمایت از طرح‌ها، ایده‌ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان، پارک علم و فناوری هرمزگان در نظر دارد به منظور حمایت از افراد صاحب ایده نوآورانه، از طریق فراخوان تعداد محدودی ایده که قابلیت تجاری سازی دارند را پذیرش نماید. بدین منظور از کلیه فناوران، کارآفرینان و متخصصان این حوزه دعوت به عمل می‌آید ایده‌ها و طرح‌های تجاری خود را در قالب کاربرگ جذب و پذیرش حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به آدرس ایمیل hmstp.medical@gmail.com ارسال نمایند.

دانلود کاربرگ