بازگشت به اخبار

نشست دورهمی نوآورانه دانش آموزی برگزار شد

نشست دورهمی نوآورانه دانش آموزی با حضور پارسا شرفی ازاستارتاپ کیو آر گردی در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

این دورهمی دانش آموزی با موضوع خلاقیت و ایده پردازی و با حضور جمعی از دانش آموزان و ایده پردازان علاقه مند برگزار شد.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار