بازگشت به اخبار

بیست و پنجمین جلسه شورای پذیرش مركز رشد پارک هرمزگان صورت گرفت؛ پذیرش ایده محوری ” سایت و اپلیکیشن بازکوکی تامین کننده خدمات و توزیع کیک و شیرینی خانگی “

دویست  و بیست و پنجمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور “بازکوکی” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” سایت و اپلیکیشن بازکوکی تامین کننده خدمات و توزیع کیک و شیرینی خانگی ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

 

 

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار