بازگشت به اخبار

بازدید روسای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و رئیس موسسه تحقیقاتی شیلات از شرکت های دانش بنیان هرمزگان

رئیس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از کارگاه های شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری هرمزگان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، دکتر علی فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در این زمینه گفت: این بازدید در راستای شناسایی ظرفیت های پارک علم و فناوری صورت گرفت.

به گفته وی، در این بازدید مقرر شد، همکاری های لازم برای تقویت شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری صورت گیرد.

فتی با بیان اینکه محصولات دانش بنیان پارک هرمزگان در سطح بین المللی نیز قابلیت عرضه دارند، خاطرنشان کرد، در این زمینه قول های مساعدی داده شد تا بتوان با مشارکت شرکت های فعال در این حوزه بتوان در فروش محصولات پارک هرمزگان در عرصه بین المللی کمک گرفت.

گفتنی است، دکتر مصطفی قانعی رئیس کنگره بین المللی زیست پزشکی و دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و همچنین  دکتر محمد پورکاظمی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این روز از دو شرکت دانش بنیان فناوران زیست سبز دریا و کیمیای باغ طبیعت بازدید به عمل آوردند.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار