بازگشت به اخبار

پذیرش ایده محوری ” تولید خوراک کنسرو شده ارگانیک برای حیوانات خانگی بر پایه ماهی تازه”در دویست و بیست و دومین جلسه شورای پذیرش

دویست  و بیست و دومین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” فرآورده های دریایی آنامیس” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” تولید خوراک کنسرو شده ارگانیک برای حیوانات خانگی بر پایه ماهی تازه” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار