بازگشت به اخبار

در دویست و بیست و یکمین جلسه شورای پذیرش مركز رشد پارک هرمزگان صورت گرفت؛ پذیرش ایده محوری ” تهیه، فرآوری و عرضه آبزیان دریایی خلیج فارس “

دویست  و بیست و یکمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” فروشگاه اینترنتی ماهی بندر ” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” تهیه، فرآوری و عرضه آبزیان دریایی خلیج فارس” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار