بازگشت به اخبار

فراخوان ایده چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت ـ مسابقه ملی ایده بازار دریایی

امروزه ایده پردازی و نوآوری، انقلابی بزرگ در حوزه های کارآفرینی و ظهور کسب و کارهای نوپا در جهان بوجود آورده است. به منظور گردآوری و تسریع ورود ایده ها به بازار تولید محصولات، مسابقات ایده پردازی در سراسر دنیا و با موضوعات مختلف شکلگرفته اند تا جریان تبدیل ایده به پدیده و در نهایت ورود به بازار را تسهیل و تسریع نماید.
در این راستا برابر برنامه ریزی به عمل آمده در نظر است سومین دوره مسابقات ملی ایده بازار دریایی توسط ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( و پارک علم و فناوری مازندران به عنوان یکی از بخش های چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت برگزار گردد.
ایده های مطرح شده باید دارای ویژگی های شاخص زیر باشند:
*ایده های مطرح شده باید در راستای توسعه و رونق صنعت دریایی داخلی باشند .

*ایده مشابه ای در داخل کشور مانند آن قبلا ارائه نشده باشد .

*ایده مطرح شده باید دارای طرح توجیه اقتصادی مناسبی باشد .

*ایده های مرتبط با اشتغال زایی و محرومیت زدایی در اولویت انتخاب هستند .

*ایده های با فناوری بالا و خدمات نوین دارای امتیاز مثبت هستند .

*ایده های دارای طراحی مفهومی یا تولید نمونه اولیه دارای امتیاز ویژه می باشند.

نحوه برگزاری چهارمین دوره مسابقه ملی ایده بازار دریایی

مرحله اول: دریافت چکیده ایده ها: )ارسال ایده ها به ایمیل مسابقات(
فرم ارائه ایده ها که سایت جشنواره به آدرس www.irandarya.com و یا کانال تلگرام @marinestartup قرار داده شده
است، تکمیل و از طریق ایمیل idea@ irandarya.com به دبیرخانه مسابقات ارسال شوند.
سایر اطلاعات تکمیلی احتمالی شامل متن، تصاویر، نقشه ها و… را میتوان در قالب Word و PDF به همراه فرم معرفی ایده به
ایمیل مسابقه ارسال نمود.
مهلت پذیرش ایده ها تا مهر ۱۳۹۷ می باشد.
مرحله دوم: ارزیابی اولیه ایده ها ) در دبیرخانه مسابقات در مرکز رشد نوشهر (
بررسی مقدماتی برروی ایده توسط کمیته علمی انجام شده و ایده های مناسب جهت شرکت و ارائه در جشنواره معرفی می گردند.
مرحله سوم: ارائه سریع ایدههای پذیرفته شده ) آبان ماه ۱۳۹۷ )
ایده های پذیرفته شده آزاد، دانشجویی و دانش آموزی پذیرفته شده در زمان ۲ دقیقه توسط ایده پرداز معرفی می شوند. .
همزمان داوری بر روی ایده ها صورت می گیرد تا ایده های برتر برای مرحله نهایی داوری انتخاب گردند.
مرحله چهارم: ارائه نهایی ایده ها
در روز نهایی، هر یک از شرکت کنندگان ایده خود را در قالب پرده نمایی که قبلا معرفی شده، در ۵ دقیقه تشریح می نماید.
بعد از ارائه همه ایده ها، داوران به انتخاب ایده های برتر می پردازند و از ایده های برتر با لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل می
شود.
توضیحات تکمیلی :
کارگاههای آموزشی مرتبط با موضوعات جشنواره همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت برگزار خواهد
شد.
شرکت کنندگان می بایستی همواره با کانال و سایت ایده بازار در ارتباط بوده تا از راه یابی به مراحل بعدی مطلع شوند.
ایده های برتر جهت حمایت به ستاد دریایی معرفی می گردند.
کلام آخر:
به نتیجه رسیدن یا نرسیدن یک ایده و میزان موفقیت آن به خود ایده پرداز بستگی دارد. ایدهها در این مسابقات مطرح و پخته
میشوند و شرایط لازم برای عملی کردن ایده فراهم میآید. اما فرایند اصلی بعد از مسابقه است، این مسابقات فقط فرصتی برای
تبادل ایده ها و آشنا شدن افراد متخصص در رشتههای مختلف با یکدیگر و تجربه کردن مراحل تجاری سازی یک ایده به شمار
میآید

*خواهشمند است ایده های خود را برابر فرم ارائه ایده، تا مهر ۱۳۹۷ ، به آدرس ایمیل idea@ irandarya.com ارسال نمایید.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص مسابقه ملی ایده بازار دریایی در کانال تلگرام @marinestartup عضو شوید.
دبیرخانه مسابقات :استان مازندران نوشهر خیابان شهید کریمی روبروی بانک قوامین مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر – – – –
تلفن دبیرخانه : ۶ – ۵۲۳۵۳۰۴۴ – ۰۱۱ وبگاه جشنواره : www.irandarya.com وبگاه دبیرخانه : www.nowshahr.mstp.ir

 

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار