بازگشت به اخبار

“فراخوان عمومی” آگهي تجدید مناقصه

پارک علم و فناوری هرمزگان درنظر دارد اجرای عملیات موضوع این آگهی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 • مناقصه‌گزار: پارک علم و فناوری هرمزگان
 • موضوع مناقصه: پروژه تکمیل بلوک‌های E، F و G و اجرای اسکلت بتنی بلوک های A، B، C و D پارک علم و فناوری هرمزگان به صورت سرجمع با برآورد اولیه ۲۰،۶۵۵،۳۰۱،۷۲۴ ريال
 • محل اجرای پروژه: استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر ۹ جاده بندرعباس- میناب، روبروی دانشگاه هرمزگان
 • شرایط: گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل دارای رتبه بندی پایه ۵ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
 • مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال يا واريز به حساب شماره ۲۱۷۲۰۵۵۴۰۳۰۰۷ بانك ملی بنام درآمدهای اختصاصی پارک علم و فناوری هرمزگان
 • مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه شمسی
 • بهای خرید اسناد : ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
 • شماره حساب و نام بانک جهت خرید اسناد:حساب شماره ۲۱۷۲۰۵۵۴۰۳۰۰۷ بانك ملی بنام درآمدهای اختصاصی پارک علم و فناوری هرمزگان
 • تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ لغایت روز سه شنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷
 • محل دريافت اسناد مناقصه: بندرعباس، بلوار امام خمینی (ره)، کوی فرهنگیان، خیابان ابن‌سینا، پارک علم و فناوری استان هرمزگان، دفتر ریاست
 • محل و آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک: ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷

متقاضیان باید اسناد را بصورت پاکت لاک و مهر شده به واحد حراست تحویل نمایند.

 • زمان بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز یکشنبه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ راس ساعت ۱۰:۰۰

توضيحات: – تأمين مالي پروژه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني و بصورت اوراق اسناد خزانه اسلامی خواهد بود. پرداخت نقدی وجود ندارد و تمامی پرداخت‌ها پس از تخصیص اوراق اسناد خزانه اسلامی صورت می‌گیرد. – به پيشنهادات فاقد مدارک و مهر و امضاي مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

 

ضمناٌ هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار