بازگشت به اخبار

دوره آموزشی فتوشاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی فتوشاپ/۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ـ پارک علم و فناوری هرمزگان/مدرس: مهندس مجید جعغریاری

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار