بازگشت به اخبار

در ۱۹۳ امین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان؛ پذیرش ایده محوری ” تاکسی آنلاین “

یکصد و نود و سومین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” آفاق محور پارسا” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” تاکسی آنلاین” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار