بازگشت به اخبار

تاکید روسای پارک علم و فناوری کشور بر ایجاد مراکز مشارکتی دانش بنیان

روسای ۳۹ پارک علم و فناوری استان های کشورمان و مسولان مراکز رشد بر ایجاد مراکز مشارکتی دانش بنیان تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در ادامه روز نخست همایش روسای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور که در استان هرمزگان، موضوعاتی همچون توسعه کسب و کار بومی روستایی و استفاده از فناوری فقرزدا، بررسی نقش پارک های علم و فناوری در توسعه مراکز رشد و ایجاد مراکز مشترک با دانشگاه ها و سایر دستگاه ها مورد تاکید قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، آمایش فناوری و نقشه راه پارک های علم و فناوری، استفاده از تجربه شرکت های فعال در زمینه فناوری بالا”های تک” موفق مستقر در پارک های علم و فناوری هم از دیگر موضوعات نشست مسولان مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در پارک علم و فناوری خلیج فارس در قشم بود.

گفتنی است آسیب شناسی فضای کسب و کار در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، ارتقای اکوسیستم های رشد واحدهای فناور، توسعه پایدار اقتصاد دانش بنیان سواحل جنوب ایران با محوریت بهره برداری بیوتکنولوژیک از ذخیره های زیستی دریا، حمایت از محصولات وخدمات شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با استفاده از ظرفیت شهرداری ها، طرح های عمرانی و بودجه پارک های علم و فناوری نیز از موضوعاتی است که این همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

 

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار