بازگشت به اخبار

در ۱۷۶ امین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان؛ پذیرش ایده محوری ” دستگاه سوند، ترازیاب سطح و دمای آب سد “

یکصدو هفتاد و ششمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” پارسان الکترونیک ” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” دستگاه سوند، ترازیاب سطح و دمای آب سد ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار