بازگشت به اخبار

فراخوان استارتاپ ویکند خدمات شهری

 

استارتاپ ویکند شهر هوشمند
۱۸ تا ۲۰ اسفند ماه!

ثبت نام زود هنگام را از دست ندهید!!
? ثبت نام از طریق وبسایت innovativemag.ir

(به اشتراک گذاری رویداد رو فراموش نکنید! )

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار