بازگشت به اخبار

فراخوان حمایت از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و رساله دکتری

پارک علم و فناوری استان هرمزگان

 آیین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

تهیه کننده: معاونت پشتیبانی و فناوری

دکتر علیرضا نصیری

آذرماه ۱۳۹۵

مقدمه:

امروزه سازمانها با درك اهمیت تحقیق و پژوهش از طریق تدوین و استقرار ساز و کارهاي پژوهشی و فرهنگسازي در این زمینه، نهادینه کردن تصمیم گیري بر مبناي نتایج حاصل از پژوهش را در همه سطوح سازمانی مورد نظر قرار داده اند. گام نهادن در مسیر تحقیق و پژوهش به منظور استفاده بهینه از نتایج آن، مستلزم تدوین چارچوب و فرآیندي مشخص و هدفمند است تا از طریق آن دستیابی به اهداف مترتب، تسهیل و امکانپذیر شود. پارک علم وفناوری هرمزگان نیز با توجه به مسوولیت خود در نظام کسب و کار دانش بنیان در استان هرمزگان و در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و همچنین در راستاي ارتقاي سطح کیفی و کمی فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی علمی میان دانشجویان طرح حمایت از تعداد ۲۰ پایان  نامه ارشد و رساله دکتری  را در دستور کار خود قرار داده است.

لازم به ذکر. است انتخاب پایان نامه ها رقابتی بوده و کاربردی بودن، میزان نوآوری و رفع معضلات منطقه ای شاخص های اصلی تشخیص و انتخاب توسط کارگروه می باشند.

تعاریف

به منظور رعایت اختصار، واژگان زیر در این آیین نامه تعریف شده است

پارک: منظور پارک علم و فناوری استان هرمزگان است

پایان نامه: منظور پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد یا رساله های دوره دکتری تخصصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

طرح: منظور طرح حمایت از پایان نامه های کاربردی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است.

ناظرعلمی: ناظر تخصصی معرفی شده از طرف پارک است که مسوولیت ارزیابی روند پیشرفت پایان نامه ارایه شده را به عهده دارد.

کارگروه: منظور کارگروه تخصصی پذیرش و بررسی پایان نامه های کاربردی متشکل از رییس پارک،  معاون فناوری و پشتیبانی، مدیر مراکز رشد و یک نفر متخصص در هر حوزه است.

 

اهداف طرح:

حمایت و تشویق دانشجویان به تحقیقات کاربردی منجر به کارآفرینی در راستای حل مشکلات و معضلات ملی با تاکید بیشتر  بر مسائل استانی

 

مخاطبان:

مخاطبان این آیین نامه تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای استان هرمزگان و دانشجویان بومی استان هرمزگان که در دانشگاههای معتبر کشور و خارج از کشور مشغول به تحصیل  هستند.

تصره: بومی استان هرمزگان به کسانی اطلاق می شود که متولد استان هرمزگان یا اسنکه حداقل دو مقطع تحصیلی تا دیپلم در این استان ساکن بوده اند.

 

 

زمان درخواست و نتیجه حمایت مالی:

 • در هر سال تحصیلی یک بار فراخوان ارسال درخواست ها انجام می گیرد از پانزدهم بهمن ماه لغایت پانزدهم اسفند ماه
 • نتیجه درخواست ها همزمان با تحویل سال نو بصورت عمومی از طرق سایت پارک و خصوصی از طریق ایمیل اعلام می گردد.

 

موضوعات قابل پذیرش

در هر فراخوان ۱۵  پایان نامه کارشناسی ارشد و ۵  رساله دکتری مطابق جدول ذیل پس از  تایید کارگروه که دارای شرایط زیر باشند، میتوانند مشمول دریافت تسهیلات حمایت این طرح باشند.

 • درخواست بایستی مطابق با فرم ارایه شده در پیوست ۱ تهیه شده باشد.
 • دانشجوی متقاضی ملزم به ارایه صورتجلسه تصویب پایان نامه در گروه آموزشی است که به تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.
 • از تاریخ تایید پیشنهاد پایان نامه، نباید بیش از یک سال گذشته باشد.
 • صرفاً، پایان نامه هایی مورد پذیرش قرار میگیرد که از زمان آغاز به تحصیل دانشجوی کارشناسی ارشد متقاضی بیش از سه نیمسال و دانشجوی دکتری تخصصی متقاضی بیش از شش نیمسال نگذشته باشد.
 • دانشجوی دکتری ملزم به ارایه گواهی قبولی در آزمون جامع است.
 • انتخاب پایان نامه ها رقابتی بوده و کاربردی بودن، میزان نوآوری و رفع معضلات منطقه ای شاخص های اصلی تشخیص و انتخاب توسط کارگروه می باشند.
 • متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی به نتایج پذیرفته شدگان ندارند.
 • هر دانشجو بیش از دوبار حق شرکت در فراخوان را ندارد.

 

جدول تعداد و موضوعات مورد پذیرش این آیین نامه
موضوع کارشناسی ارشد دکتری
فنی-مهندسی ۳ ۱
علوم انسانی ۳ ۱
مواد و تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت ۳ ۱
علوم پایه ۳ ۱
کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات ۳ ۱

 


میزان حمایت مالی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد ۲۰ میلیون ريال و دکتری ۵۰ میلیون ريال

 

شیوه حمایت مالی و تسویه حساب

 • پرداخت برای هر قرارداد در دو مرحله انجام می گیرد. مرحله اول بلافاصله پس از انعقاد قرارداد به میزان ۵۰ درصد کل اعتبار مصوب و مابقی قرارداد در مرحله  آخر پس از دفاع و تایید کارگروه پرداخت میشود.
 • نوآوری، فناوری یا نتایج پایان نامه قبل از تایید کارگروه بایستی به تایید شورای پذیرش یکی از مراکز رشد پارک برسد.

 

تعهدات

تعهدات دانشجو

-۱ پروژه هایی که توسط پارک مورد حمایت قرار میگیرند، نباید مورد حمایت سایر سازمانهای دولتی و

غیردولتی به غیر از دانشگاه محل تحصیل دانشجو قرار گرفته باشند. در صورت بروز هر گونه تخلف در

این زمینه، دانشجو موظف به بازپرداخت کل مبالغ دریافتی از پارک خواهد بود.

-۲ دانشجوی مشمول این آیین نامه موظف است در صفحه تشکر و قدردانی تمامی نسخه های فارسی و

انگلیسی گزارش نهایی، پایان نامه و همچنین مقاله های مستخرج از پایان نامه   )برای چاپ در هر فصلنامه،

نشریه، مجله و…) عبارت ” این پروژه با حمایت مالی پارک علم و فناوری استان هرمزگان  انجام شده است”را درج نماید.

-۳ دانشجو باید یک نسخه الکترونیکی و یک نسخه صحافی شده از پایان نامه را با فرمت مناسب به پارک

ارایه دهد.

-۴ مهلت تحویل پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ۱۸ ماه و دانشجویان دکتری تخصصی

حداکثر ۳۶ ماه است.

 

تعهدات پارک

-۱ دانشجو و استاد راهنمای پایان نامه میتوانند در مدت زمان انجام پایان نامه و در راستای نیازهای مرتبط

با پایان نامه از امکانات نرم افزاری، کتابخانه ای و … پارک با هماهنگی قبلی استفاده نمایند و پارک حداکثر

تلاش خود را برای ارایه امکانات و خدمات درخواستی انجام خواهد داد.

-۲ در صورت نیاز، پارک به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز در پایان نامه، اقدام به انجام مکاتبات با سایر

سازمانهای مرتبط میکند.

-۳ پارک خود را متعهد میداند که در پرداختهای مالی طبق آیین نامه و دستورالعمل ذکر شده عمل نماید.

-۴ پارک حق هر گونه بهره برداری از پایان نامه با ذکر منبع را دارد.

دانلود فایل

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار