بازگشت به اخبار

ایده شو

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان هرمزگان، علی فتی افزود: این رویداد با همکاری آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری در ششم آبان ماه برگزار می شود و افراد دارای ایده می توانند در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با نام سال ملت و دولت همدلی و همزبانی نامگذاری شده، با ارائه ایده خود علاوه بر رفع مشکل این حوزه با سایر شرکت کنندگان در این رویداد رقابت کنند و ایده خود را جهت پیاده سازی در سیستم آب و فاضلاب مطرح کنند.

وی ادامه داد، با توافق صورت گرفته شرکت کنندگان در این رویداد ایده های خود را در زمینه مصرف بهینه آب، کم آبی، تبلیغات در حوزه آب و فاضلاب، تصفیه بهداشتی فاضلاب، استفاده از پسآب ها ، و هر ایده دیگری که به بحث آب و فاضلاب مرتبط است، مطرح و در رویداد ایده شو آب شرکت کنند.

وی تصریح کرد، ثبت نام جهت شرکت در این رویداد چه به عنوان صاحب ایده و چه به عنوان تماشاچی از طریق آدرس الکترونیکی Myevent.ir/bndideashow صورت می گیرد. شرکت در این رویداد به عنوان تماشاچی رایگان است.

وی افزود: رویداد ایده شود در راستای توسعه خلاقیت، نوآوری، حل مسائل و مشکلات سازمان ها و شرکت ها از طریق ایده پردازی و راه حل های نوآورانه و با درگیر کردن تمام افراد جامعه برگزار می شود.

“ایده شو “رویدادی است که به افراد این فرصت را می دهد تا با بیان ایده خود در بازه زمانی ۳ دقیقه بتوانند ایده شان را از لحاظ عامه پسند بودن برای حضار و قانع کننده بودن برای داوران فنی بیان کنند.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار