بازگشت به اخبار

کارگاه برسی و تحلیل اطلاعات اسناد ثبت اختراع

poster-2-blue

 

۲۱۷۲۰۵۵۴۰۳۰۰۷ شماره حساب بانک ملی به نام پارک علم و فناوری هرمزگان جهت واریز وجه ثبت نام کارگاه

[minti_button link=”http://hmstp.ir/wp-content/uploads/2016/12/Regester-patent.docx” size=”medium” target=”_blank” lightbox=”false” color=”green” icon=”fa-cloud-download”]دریافت فایل ثبت نام[/minti_button]

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار