بازگشت به اخبار

اطلاعیه ثبت نام در فن بازار هفته پژوهش

اطلاعیه ثبت نام در فن بازار هفته پژوهش

واحدهای فناور برای ثبت نام در فن بازار هفته پژوهش و فناوری ملی که در تهران برگزار می شود می توانند به لینک زیر مراجعه کنند:

irantechhub.ir

همچنین واحدهایی که ثبت نام کرده اند جهت هماهنگی بیشتر به مرکز رشد اطلاع دهند.

%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%b2%d9%88%d9%87%d8%b4

 

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار