بازگشت به اخبار

در ۱۵۹ امین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان؛پذیرش ایده محوری ” روش و ابزار کمکی برای ارائه سه بعدی پروژه های معماری با استفاده از عینک واقعیت مجازی”

img_0429یکصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” فضا زمان قشم” در مرحله رشد موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” روش و ابزار کمکی برای ارائه سه بعدی پروژه های معماری با استفاده از عینک واقعیت مجازی ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

 

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار