دوره ایجاد استارتاپ سرمایه پذیر توسط مرکز رشد پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان؛ زمان برگزاری این رویداد یکشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱الی ۱۳ بعد از ظهر می باشد و علاقه مندان به شرکت در رویداد می توانند از طریق لینک مرکز رشد اقدام نمایند.

آدرس محل برگزاری: سالن کنفرانس پارک علم و فناوری هرمزگان می باشد.

لینک حضور در جلسه