بازگشت به اخبار

معاون پارک علم و فناوری هرمزگان مطرح کرد: تاکید بر توانمند کردن واحدهای فناور پارک هرمزگان

معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری هرمزگان بر توانمند سازی واحدهای فناور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، دکتر علیرضا نصیری معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری هرمزگان افزود: در این مسیر کارکنان پارک علم و فناوری باید تمام توان خود را برای به ثروت رساندن شرکت های مستقر انجام دهند.

وی تحقق این امر را مستلزم ایجاد زیرساخت دانست و گفت: در این راه برنامه راهبردی تدوین شده که برای محقق شدن آن برنامه ریزی های دقیقی نیز صورت گرفته است.

نصیری ابراز امیدواری کرد، همه این تلاش ها به توانمند شدن واحدهای فناور ختم شود.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار