نشست چهارم ارزشگذاری اختراعات  ۲۹ دیماه ۱۴۰۰برگزار می شود.

لینک ثبت نام

https://forms.inif.ir/ip-talk