جلسه برسی و تبدیل وضعیت شرکت آریا راد صنعت رونیز با ایده محوری ابزار صفر یاب دقیق قطعه کار در ماشین ابزار تراش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری هرمزگان؛ حاضرین در جلسه نماینده هسته فناور؛ مهندس راسخی، اعضای شورای نظارت و ارزیابی؛ ناظر علمی و فناوری مهندس عباسلو، ناظر مالی و اقتصادی دکتر منصوری نژاد، ناظر کسب و کار مهندس صحرایی، مدیر مرکز رشد دکتر نیکوفکر، نظارت و ارزیابی دکتر صمصام پور، جذب و پذیرش خانم شیری می باشند.