بازگشت به اخبار

در ۱۴۵امین جلسه شورای پذیرش؛پذیرش، ایده محوری ” تلفیق لباس سنتی و مدرن” در مرکز رشد پارک هرمزگان

یکصدو چهل و پنجمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش هسته فناور “شیلا” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این هسته فناور با با ایده محوری “تلفیق لباس سنتی و مدرن” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار