به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان؛ چزئیات رویداد استان آپ را از زبان مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری بشنوید.