به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان؛ علی فتی در برنامه رادیویی صبح بخیر هرمزگان با موضوع معرفی استان آپ حضور یافت و آخرین اخبار این رویداد را بازگو کرد.