این پنل تخصصی به مدت ۲  ساعت و در روز سه شنبه از ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد. میزبان این پنل آقای دکتر امیدی قائم مقام دانشگاه صنعتی هستند که تجربه کار در سطح مدیریتی دانشگاه و پارک را دارا می باشند. اعضای این  پنل آقایان مهندس دهبیدی پور رئیس پارک شریف، دکتر فتی رئیس پارک هرمزگان و دکتر مختاری رئیس سابق پارک خوزستان می باشند.

این پنل با هدف ارتقا دانش و توانمندی مدیران ارشد پارک ها و در قالب طرح جامع “سپهر” در حال برگزاری است.

مدت زمان : دو ساعت
زمان برگزاری : ۲۳ دی ماه
ساعت برگزاری : ۱۴ الی ۱۶
اعضای پنل :
دکتر علی فتی
دکتر محمد جواد امیدی
دکتر بابک مختاری
مهندس مجید دهبیدی پور

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.