جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری هرمزگان فصل در پاییز روز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در محل سالن کنفرانس پارک علم و فناوری هرمزگان با حضور رئیس محترم پارک علم و فناوری به عنوان رئیس جلسه برگزار گردید. از مصوبات این جلسه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • به منظور حمایت از شرکت در دوره آموزشی، هزینه دوره آموزشی شرکت های حوزه موسسات تا سقف ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در هر سال تصویب شد.
  • با عضویت شرکت «پرتو رهنمون تابان» با حوزه مخابرات دریایی به موسسات پارک علم و فناوری موافقت گردید.
  • با عضویت شرکت «سنجش دانش صنعت جنوب» با حوزه ارائه خدمات به موسسات پارک علم و فناوری موافقت گردید.

در این جلسه، معاونین پژوهشی دانشگاه های هرمزگان و علوم پزشکی و خدمات درمانی، رئیس بنیاد نخبگان استان هرمزگان، مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل، مدیر مرکز رشد دانشگاه هرمزگان و معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم فناوری هرمزگان به عنوان اعضای جلسه به صورت حضوری و مجازی در این جلسه حضور داشتند.

روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان