بازگشت به اخبار

فرآیند جذب و پذیرش در مراکز رشد باید تسهیل شود

رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان بر تسهیل فرآیند جذب و پذیرش در مراکز رشد تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان هرمزگان، مهندس علی فتی در جلسه هماهنگی مراکز رشد پارک علم و فناوری استان هرمزگان افزود: دسترسی آسان و سریع متفاضیان به اطلاعات مورد نیاز ورود به مرکز رشد باید در اولویت دست اندرکاران باشد.

وی با بیان اینکه استعدادهای نهفته زیادی در استان هرمزگان وجود دارد، گفت: تمامی افراد صاحب ایده و فکر باید در کمترین زمان ممکن بتوانند وارد مرکز رشد شوند. وی در عین حال بر پذیرش شرکت های دارای محصول تاکید کرد و افزود: شرکت های دانش بنیانی که تمامی آیتم های لازم در مرکز رشد را داشته باشند از حمایت ها و تسهیلات قانونی بهره مند خواهند شد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار