بازگشت به اخبار

پذیرش سه هسته فناور پزشکی در پارک علم و فناوری هرمزگان

سه هسته فناور جدید در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی پارک علم وفناوری هرمزگان پذیرش شدند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان هرمزگان، این سه هسته پس از بررسی طرح آنها و به منظور عملیاتی شدن ایده های ارائه شده و توسعه کسب وکار پایدار در استان هرمزگان پذیرش شدند.

بر اساس این گزارش هسته فناور جلبک زیست فناور خلیج فارس با ایده محوری تولید فرآورده های بیولوژیک با تاکید بر شناسایی ترکیبات ایمن و موثر دارای خاصیت ضد سرطانی از گیاهان دریایی، هسته فناور “تجهیز سلامت جنوب” با ایده محوری ساخت و تولید دستگاه استاپلر عروقی جهت انجام اناستاموزهای شریانی وریدی در بیماران نیازمند به دیالیز و هسته فناور “ره آورد سلامت” با ایده محوری ساخت ماده منعقد کننده خون داخل ساکت دندان کشیده شده با استفاده از ترکیب عصاره و پودر جانوری-گیاهی پذیرش شدند.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار