بازگشت به اخبار

پژوهشگران هرمزگانی در کنفرانس مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان مقاله ارائه می دهند

 مقاله پژوهشگران هرمزگانی و از کارکنان پارک علم و فناوری استان هرمزگان در “دومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان” پذیرفته شد.

مقاله مشترک مجید سرنی زاده و نوید نقوی برای ارائه در دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان که ۲۰ بهمن ماه در استان مازندران برگزار می شود پذیرفته شده است.

مجید سرنی زاده  سرپرست مرکز رشد پزشکی پارک علم و فناوری استان هرمزگان گفت: این مقاله با عنوان ” بررسی ملاحظات فرهنگی در  طراحی کسب و کارهای دانش بنیان در پارک های علم و فناوری ” حاصل پژوهشی آماری و کتابخانه ای است که با محوریت تاثیر تکنولوژی های نوین بر فرهنگ و شیوه زندگی شهروندان به بررسی ملاحظات فرهنگی مورد نیاز در پارک های علم و فناوری می پردازد و پیشنهادهایی کاربردی را جهت پیش بینی تبعات فرهنگی فناوری های نوین ارائه می نماید .

دومین کنفرانس ملی کار آفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان در تاریخ ۲۰ بهمن ماه در شهر بابلسر  استان مازندران برگزار خواهد شد.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار