پارک علم وفناوری استان هرمزگان برگزار می کند:

وبینار معرفی نیاز فناورانه صنایع دریایی شهید محبوبی 

“طراحی و اجرای سازه بتنی، سازه فلزی و ساخت مکانیزم های مربوطه در خصوص درب داک و سرسره به آب اندازی”

مخاطب : تیم ها و شرکت های فعال و توانمند در حوزه های:

  • طراحی و اجرای سازه بتنی پیشانی درب
  • طراحی و اجرای سازه فولادی پانتون شناور درب
  • طراحی تامین و اجرای مکانیزم های باز و بست و اب بندی درب
  • طراحی تامین و اجرای مکانیزم های مهار بندی و هدایت کشتی در داخل داک
  • داده برداری، ارائه طرح بهینه و اجرای سازه بتنی سرسره
  • طراحی، تامین و اجرای مکانیزم های کشنده وینچ انتهایی سرسره

روز سه شنبه مورخ ۲۵/۹/۹۹ ساعت ۱۴-۱۵

برای ثبت نام و دریافت لینک ۰۷۶-۳۱۰۱۷۰۶۱ تماس حاصل فرمایند.