فراخوان اعطای تسهیلات جعاله به شرکت های فناور و دانش بنیان

اخبار پارک
19 اردیبهشت 1403
پارک علم و فناوری هرمزگان
فراخوان اعطای تسهیلات جعاله به شرکت های فناور و دانش بنیان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان