لینک ورود به سامانه انتخابات نمایندگان شرکت های موسسات پارک علم و فناوری هرمزگان

اخبار پارک
25 اسفند 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
لینک ورود به سامانه انتخابات نمایندگان شرکت های موسسات پارک علم و فناوری هرمزگان

رای گیری ساعت8:00 شنبه 26 اسفند1402 آغاز و در ساعت 15:۰۰به پایان خواهد رسید.

تذکر1: زمان رای گیری تمدید نمی گردد، مقتضی است واجدین شرایط(مدیران شرکت های موسسات) در زمان تعیین شده اقدام نمایند.

تذکر2: تنها مدیران شرکت ها مجاز به شرکت در انتخابات می باشند و کارکنان اداری پارک علم وفناوری و پرسنل شرکت ها و موسسات مستقر در پارک مجاز به شرکت در انتخابات نمی باشند.

تذکر3: جهت تسهیل در فرایند انتخابات، رای گیری از طریق تایید هویت با شماره تلفن و شماره ملی انجام می گردد، از تلفن هایی که به پارک به عنوان شماره تلفن مدیرعامل و نماینده قانونی شرکت استفاده گردد.

تذکر۴: کاندیدای محترم نیز مجاز به شرکت در رای گیری می باشند.

جهت ثبت رای روی لینک زیر کلیک نمایید

لینک اخذ رای

 

روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان