گزارش تصویری برپایی ستاد ارتباطات مردمی پارک علم و فناوری هرمزگان

اخبار پارک
11 بهمن 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
گزارش تصویری برپایی ستاد ارتباطات مردمی پارک علم و فناوری هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان