اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار می شود+فرم ثبت نام

اخبار پارک
02 بهمن 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار می شود+فرم ثبت نام

نظر به تغییرات پرشتاب فناوری از یک سو و سنتی بودن بخشی از نظام آموزش عالی کشور از سوی دیگر، ضرورت بهره گیری از فناوری های نو جهت ارتقای سطح آموزش و پژوهش و بهبود عملکرد نظام آموزش عالی کشور، بیش از پیش مطرح است. در همین راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با راهبری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در صدد برگزاری اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف است.

به همین منظور، مقرر است رویداد مذکور در تاریخ دوم و سوم اسفند 1402 برگزار شود. مخاطبان این رویداد اعم از ایده پردازان، دانشجویان، اعضای هیات علمی، شرکت های فناور و دانش بنیان و سایر طرفین عرضه فناوری می توانند اطلاعات تکمیلی در خصوص محورهای رویداد، برنامه ها، اطلاعات تماس و ثبت نام در رویداد را از این جا کسب نمایند.

آخرین مهلت ثبت نام 16 الی25 بهمن ماه 1402

فرم ارسال اطلاعات شرکت ها

دریافت کتابچه راهنما

لینک راهنمای ثبت نام

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان